FTM’S CHARTA

 

Medelhavet har under flera sekler tills mitten av 50 talet, varit ett centrum för intensiva världsutbyten : inom ekonomin, finansen och handeln ; för ideologiska, filosofiska och vetenskapliga möten, och inom kulturen.

Genom Europa Unionens snabba uppbyggnad framstår Medelhavsregionen som en världsdel med mer och mer farliga brytningar och konflikter som går att jämföra med Rio Grande, gränsen mellan USA och Mexico där Nord och Söder mötes frontalt : Nord mot Söder, rikedom mot fattigdom, galopperande demografi mot demografisk stagnation.

Samtidigt mångdubblas: konflikt- och krigs härdarna, ; etnisk och religiös tillbakadragande, som hotar fred och utveckling i medelhavsländerna och även långt bortom deras gränser.

Medelhavet, vår kulturella och vagga med djupa och mycket gamla civilatoriska rötter med sina präglade egenskaper, är idag ändå en världsdel med oavbrutna etiska-, beteende- och stora folklblandningar.

Murar eller broar? Medelhavsregionen blir en av världens huvudutmaningar där man återfinner direkt eller indirekt världssituationens kraftlinjer, med sina grundmotsättningar mellan fantastiska utvecklingar inom vetenskapen, tekniken, kunskaperna med allt vad detta innebär för välfärden, arbetet, levnadsvanorna och frigörande från kolonialismen; och å andra sida, hotet av oerhörda civilatoriska tillbakagångar med mer kaotiska samhällen och större ojämställdhet mellan människor, mellan folk med flerdubbling av krigshärdarna.

Gamla konflikter som ännu inte är lösta och nya som har uppkommit, listan tenderar att bli farligt mycket lång.

Krig, blockader fördjupas. Ekonomiska, sociala och politiska konflikter blir allt större i Medelhavets flesta sydliga länder när länderna i norr om Medelhavet drar farliga växlar på vår gemensamma framtid.

Europakonstruktionen, som den utförs idag, förflyttar samhälls- och beslutscentra mot centrala och nordliga delarna av Europa. Denna process avlägsnar medelhavsländerna mot periferin av Europa, vilket blir mer och mer förlamande för dom.

Som överallt i världen, och kanske mer än en annan plats i världen, ty de historiska och mänskliga banden är tätare här, behöver Medelhavsländernas folk utveckla nya internationella relationer och utveckla deras hav till « fredens hav ». Detta kan ske genom att koncentrera internationella solidaritetsaktioner från djupa orättvisor som råder och från medelhavsländernas gemensamma intressen. Det som är viktigt är att stödja europaunionens medelhavsländers kamp för att lösa gemensamma frågor som arbetslöshet och de stora vardagliga problemen.

Det är mycket brådskande att Arbetets och Kulturens krafter bygger många broar över Medelhavet som kan möta olika folks behov i full respekt av de olika ländernas identitet och originalitet.

Detta utgör Festival TransMéditerranées mål FTM är ett permanent forum och ett verktyg för kultur-, utbildning-, socialt- och mänskligt handlande för Medelhavsländernas olika folks förmåner.