FESTIVAL TRANSMÉDITERRANÉE


Kulturförening för internationellt solidaritetsarbete och stöd till utveckling« BYGGA BROAR ÖVER DET BLÅA HAVET »


FTM handlingsprogram :

- sprida, främja och stödja kulturellt och konstnärligt skapande i länder runt Medelhavet och för invandrare i Frankrike

- väcka intressen och organisera samtal och möten mellan Nord och Syd, mellan generationer, mellan arbets- och kulturlivet, mellan forskare och fältarbetare för att bidra till tätare samhälliga band, till utbildning och för fred.

- Utveckla solidaritetsarbeten i riktning mot barn, ungdom och kvinnor i Medelhavsområdet.

Le Festival TransMéditerranée (FTM) bildades år 1988 i Grasse i Alpes Maritimes (France).

FTM är ett verktyg för Fred, Solidaritet och Medborgarskap runt Medelhavet

FTM driver flera projekt och producerar olika kulturella manifestationer både på lokal och regional – nationalnivå som på internationell nivå för att frambringa utbyten mellan de sydliga stränderna och de nordliga stränderna runt Medelhavet och för att stimulera samtal i olika samhällen och folkgrupper.

FTM arbetar för att ge till känna olika kulturer, historia och dagens utveckling från Medelhavets olika folk och för att bekämpa racism, främlingsfientlighet, utestängning, våld, fundamentalism, och maffias....
FTM organiserar också idédebatter om dagens stora frågor.

FTM har då bl.a. bjudit in: Pascal Acot, Akila Al Ashimi, Jorge Amado, Yamina Bachir-Chouikh, Paul Balta, Soheib Bencheikh, Jacques Berque, Mahi Binebine, Rachid Boudjedra, Juan Calatrava, Antoine Casanova, Giancarlo Caselli, Philippe Caubère, Edmonde Charles-Roux, Jacques Chibois, Mgr Pierre Claverie, Nando Dalla Chiesa, Lourenço De Faria, Fellag, Ferrandez, Francesco Forgione, Eduardo Gageiro, Mgr Gaillot, Miguel Galanda, Nedim Gürsel, Ilan Halevi, Roger Hanin, Jean-Claude Izzo, Idir, Albert Jacquard, Michel Jobert, Amnon Kapeliouk, Günseli Kaya, Abdelatif Laabi, Yves Lacoste, Jean de Maillard, Cheb Mami, Predrag Matvejevitc, Najat M'Jid, Danielle Mitterrand, Kendal Nezan, Léoluca Orlando, Gal Matti Peled, Jean-Jacques Pérennes, Gilles Perrault, Tortell Poltrona, Jean Ristat, Scott Ritter, Zazi Sadou, Michel Sakka, Elias Sanbar, Abraham Serfaty, Giuliana Sgrena, Leïla Shahid, Mgr Henri Teissier, Michel Warchawsky, Margarita Zapata, Toufik Zayyad…

Utöver närarbeten i olika samhällen runt Medelhavet, initierar och organiserar FTM internationella fora och möten och ger ut olika publikationer :

“Méditerranée, carrefour de la paix”1994, (Medelhavet, som fredsforum)

“Méditerranée, carrefour des solidarités” 1996, (Medelhavet, som solidaritetsforum)

“400è anniversaire de l’Edit de Nantes” 1998, (Nantes förordning 400 års jubileum)

“Rencontres pour la Paix. Education, Femmes et Laïcité” 1998, (Möten för fred, utbildning, kvinnor och konfessionslöshet)

“5è Conférence des ONG pour la solidarité et la coopération en Méditerranée” 1999, (5è NGO konferensen om solidaritet och utbyten runt Medelhavet)

“Structures familiales, cycles de vie et subjectivité dans la famille, en Europe et en Méditerranée” (1999) (Familjestrukturer, subjektivitets- och livscykler i familjer runt Europa och Medelhavet)

“Enfance et Violences en Méditerranée” Tanger Maroc 2001, (Barndom och våld runt Medelhavet)

“Centenaire de la loi de 1901. Associations de Méditerranée, Citoyenneté, solidarité, Liberté” 2001, (Föreningslagen 100 års jubileum runt Medelhavet, medborgarskap, solidaritet och frihet)

“Femmes et pouvoir en Méditerranée” 2002, (Kvinnor och makt runt Medelhavet)

“Conférence internationale pour la levée de l’embargo en Irak” 2002 (Internationell konferens för upphävandet av embargo mot Irak)

“Forum méditerranéen de l’énergie ” 2003 (Medelahavsforum om energi)

“De la mafia aux mafias” 2004 (Från maffia till maffia)

FTM organiserar sen 2000, årliga möten « Medborgarturismen runt Medelhavet », för professionella, forskare och föreningar för att främja medborgarturismen ; handlingarna ges ut varje år. 5è årets möten ägdes runt i maj 2004 under temat “Turism, arkitektur och städer runt Medelhavet” .


FTM är också

Ett team med anställda och frivilliga medarbetare med kontaktnät i olika länder, städer, landsbygder, folkrörelser, etc.....
.
Partners i Frankrike

Regionsting
Landsting
Kommuner
Migrationsverket Social Fond (FASILD)
Franska Gas och Elverkets Företagskommité
Företagskommiter i franska stora privata företag
Franska föreningar och NGO
Stiftelser, Kulturinstitutioner (både privata som offentliga)
Medias.

FTM permanenta team

Ordförande: Paul Euzière
Operativ manager: Latifa Madani
Administration: Marie-Chantal Guzman
Kommunikation och Public relation: Damien Voarino